Отчет за 2 квартал 2016 г.

Мониторинг ДК 2 квартал.doc